privacy statement

Privacy Statement AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Yoga Praktijk Puur Elise verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) duidelijk en transparant informatie verstrekken. In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Deze privacyverklaring omvat informatie over:

 1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt
 2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
 3. Gebruik van derden partijen voor de verwerking van persoonsgegevens
 4. De rechten van betrokkenen
 5. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn
 6. Google Analyticscookies op de website
 7. Onze contactgegevens

 

 1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt

De onderstaande persoonsgegevens worden door Puur Elise verwerkt:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Postcode
 4. Plaats
 5. Emailadres
 6. Telefoonnummer
 7. Geboortedatum

 

 1. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Puur Elise gebruikt naam, telefoonnummer, adres- en emailgegevens ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturering en inning van gelden en voor het vastleggen van de te volgen of gevolgde lessen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om u te informeren over praktische zaken en interessante aanbiedingen.

 

 1. Gebruik van verwerkers van persoonsgegevens

Puur Elise maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van de onderstaande verwerkers van persoonsgegevens. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

 1. Momoyoga voor de administratie van lessen en leden
 2. Mailchimp voor de verzending van nieuwbrieven
 3. Google Analytics voor de analyse van de website

In de gevallen dat de persoonsgegevens op servers buiten de EU opgeslagen worden, gebeurt dit op basis van de EU-U.S. Privacy Shield – overeenkomst. In deze door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomst is de manier van verwerken en beveiliging geregeld.

Puur Elise zal geen persoonsgegevens bekend maken aan derden zonder de toestemming van de desbetreffende persoon. Wij garanderen dat de persoonlijke informatie van gebruikers en bezoekers niet aan andere instellingen of bedrijven zal worden doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet.

 

 1. De rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met Puur Elise heeft, kunt u een verzoek per e-mail (via het onderstaande adres) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan per email op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer benaderen met die informatie. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten. Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 1. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is. Voor het bewaren van deze gegevens houden wij ons aan de wettelijk bepaalde voorschriften. De website maakt gebruik van een SSL-Certificaat. Met SSL wordt informatie versleuteld verzonden, zodat de persoonsgegevens niet onderschept kunnen worden.

 

 1. Google Analyticscookies op de website

Puur Elise maakt gebruik van Google Analyticscookies. Het doel van deze cookies is om een duidelijk beeld te krijgen van bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Dit gebeurt uitsluitend anoniem en kan dus niet te herleiden zijn naar personen. Google Analytics zal nooit uw hele IP-adres gebruiken, maar zal altijd het laatste gedeelte van uw IP-adres maskeren.

Puur Elise heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten. Daarnaast wordt het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd, zodat het niet naar personen is  te herleiden. Er worden geen gegevens met Google Analytics gedeeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analyticscookies.

 

 1. Onze contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via:

 

Puur Elise KvK nummer : 68861540
Contactpersoon Elise Zweers
Telefoonnummer 06 – 13 66 21 78
Emailadres yoga@puurelise.com
Website puurelise.com